داشتن ارزش های مشخص/ به بهونه دیدن فیلم «کازابلانکا»

توضیح: با اینکه در متن بارها و بارها از عبارت بنظر من استفاده کردم ولی برای اینکه افراط نباشه، مجبور شدم گاهی حذفش کنم ولی می خواستم اول حرفام اضافه کنم چون این بحث ها واقعا مدلش یه جوری نیست که کسی مثل من بتونه با قاطعیت و علمی راجع بهش حرف بزنه (و فکرم […]