خودِ حقیقیِ معمولی و پر از خطا

وقتایی که چیزی دم دستم برای نوشتن نیست، موضوعات مختلف به ذهنم هجوم میاره و دلم میخواد راجع به همه شون بنویسم ولی وقتی شروع می کنم به نوشتن، دیگه ذهنم یاری نمی کنه چی می خواستم بنویسم. وقتی به جمع متممی ها پیوستم، از طرفی دلم آروم بود که یک جای مطمئن پیدا کردم […]

هیچ عنوانی به ذهنم نرسید

همیشه از این که روزم یه جوری بگذره که هیچ خاصیتی نداشته باشم، برام نفرت انگیز بود. نه که بگم همیشه مفید بودم اما می خوام بگم از این که خاصیتی نداشته باشم بدم میاد. خیلی روزا پیش اومده که حس کردم روزم رو بیهوده گذروندم و این باعث شده حس بدی به خودم داشته […]